• biologia to życie,  jak się uczyć,  mnemotechniki

    Zrozum swój mózg i ucz się skuteczniej

    „Prawdziwym powodem słabych wyników w nauce jest to, że dzieci nie uczą się, jak się uczyć”. (Gardner, Ornstein i Thompson) Jak to jest, że jedni przed sprawdzianem przeglądają podręcznik, inni powtarzają na głos, tłumaczą coś kolegom, robią ściągi a jeszcze inni bezsilnie biją głową o ścianę? W czym tkwi tajemnica skutecznej nauki, której nie trzeba poświęcać 90% doby? Wszystko sprowadza się do mózgu.