dla nauczycieli

Cool School czyli darmowe e-czasopismo pisane przez nauczycieli dla nauczycieli

Perspektywy zastosowania gier symulacyjnych w edukacji – teoria i praktyka” P. Rizzi, M.J. Woźniakiewicz – krótki artykuł na temat gier symulacyjnych.

Od diagnozy do działania – przewodnik metodyczny dla osób pracujących z wykorzystaniem metody gier diagnostyczno -symulacyjnych

Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu biologii – opis autorów: „Biologia, jako dyscyplina naukowa, stanowi specyficzny składnik współczesnej kultury. Jest przedmiotem szkolnym, ale jest także specyficznym kontekstem, który decyduje o znaczeniu wielu bieżących faktów z życia społecznego, naukowego, politycznego, a nawet świata sztuki. Tak szeroki kontekst sprzyja możliwości rozwijania nie tylko umiejętności i wiedzy przedmiotowej, ale także kompetencji kluczowych, których kształtowanie ma być podstawowym celem naszych działań. Poniższa propozycja warsztatów ma prowadzić do powstania rozbudowanych projektów edukacyjnych. Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu biologii wymaga specyficznego podejścia, wiedzy i zaangażowania. Tematyka, którą proponujemy, może stać się inspiracją do takich właśnie działań.”

Komputery w biologii molekularnej, czyli bioinformatyka – film, poszerza wiedzę z zakresu biologii molekularnej.