...
  • biologia to życie,  jak uczyć

    Jak wspierać osoby LGBT?

    Na początku ustalmy fakty: jesteśmy różni. Różnimy się od siebie bardzo i ta różnorodność jest naszą cechą wspólną. Wiecie, mimo podobieństwa DNA nie ma dwójki ludzi którzy byliby identyczni (nawet bliźnięta jednojajowe różnią się spontanicznymi mutacjami i modyfikacjami epigenetycznymi). I wiecie co? TO BARDZO DOBRZE. Wszystkie osoby, które uczyłam, dobrze znają zdanie jakie powtarzam do znudzenia: różnorodność to siła i nieoceniona wartość dla każdego gatunku. Mało tego, oni potrafią prawdziwość tego zdania uzasadnić. Uczymy się na lekcjach o tym, dlaczego różnorodność jest kluczowa dla przetrwania gatunku. Jakie są rodzaje zmienności i z czego wynikają. Bardzo chciałabym, żeby wszyscy obywatele naszego kraju byli tak mądrzy jak osoby, które uczę. Pomyślałam, że…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.