biologia to życie,  jak się uczyć,  motywacja

IQ to nie wszystko. Osiem typów inteligencji.

Czym jest inteligencja? Ogólnie pojmujemy ją jako sprawność myślenia, dostrzegania związków, abstrakcyjnego rozumowania. Najbardziej znanym miernikiem inteligencji jest iloraz inteligencji, czyli IQ – określany za pomocą testów i przedstawiany w skali liczbowej. Do efektywnej nauki nie potrzebujemy jednak wysokiego wskaźnika IQ. Ważniejsza jest świadomość o typach inteligencji, które są u nas najsilniej rozwinięte i umiejętność ich wykorzystania.  

writing-1170146_1920

Czy wiesz, jaki sposób nauki jest dla Ciebie najskuteczniejszy? Jak najłatwiej przyswajasz informacje? Istnieje 8 rodzajów inteligencji, a każdy z nich ma swoje preferencje co do sposobu uczenia się. Jest to model zaproponowany prze Howarda Gardnera, a warto się z nim zapoznać choćby dla lepszego poznania siebie i swoich możliwości.

  1. inteligencja matematyczno- logiczna. 

Rozwój tego typu inteligencji zaczyna się, zanim nauczymy się chodzić. Małe dzieci lubią testować otoczenie, sprawdzać związki między przyczyną i skutkiem (co się stanie, jak zrzucę to na podłogę?). Osoby z dominującą inteligencją matematyczną i logiczną lubią precyzję, mają łatwość abstakcyjnego myślenia i analizy procesów. Są dobre w rozwiązywaniu problemów logicznych i zadań matematycznych, łamigłówkach. Lubią wiedzieć, jak działają otaczające je rzeczy i najczęściej nie mają większych problemów z obsługą maszyn czy komputerów.

W nauce pomoże im posługiwanie się kodami – symbolami, alfabetycznymi lub numerycznymi, a także ćwiczenia dotyczące porządkowania, liczb, pomiarów i szacowania.

 

2. inteligencja lingwistyczna (językowo-werbalna)

Umiejętność posługiwania się językiem, wzorami i systemami, łatwość wypowiadania się . Osoby o rozbudowanej inteligencji lingwistycznej lubią czytać, pisać i opowiadać, nie mają problemu z nauką języków obcych. Charakteryzuje je bogate słownictwo i zamiłowanie do literatury.

Przyswajanie nowych zagadnień ułatwią w tym wypadku notatki, mnemotechniki oparte na zabawach słownych, ale także słuchanie innych. Możesz wykorzystać swoją wrażliwość na dźwięki i brzmienie słów, a także ich budowę i znaczenia.

3. inteligencja wizualna i przestrzenna

Osoba z dobrze rozwiniętą inteligencją wizualną i przestrzenną myśli obrazowo, zwraca uwagę na szczegóły. Bez trudu korzysta z map, tabel, wykresów.

W nauce powinny wykorzystywać wizualne pomoce, mapy myśli, diagramy i wykresy, do robienia notatek wykorzystywać różne kolory i kształty, schematyczne rysunki, skojarzenia działające na wyobraźnię.

 

4. inteligencja muzyczna

Osoby obdarzone tym typem inteligencji są muzykalne, obdarzone wyczuciem rytmu, mocno wrażliwe na dźwięki płynące z otoczenia. Często cechuje je także duża wrażliwość emocjonalna.  Lubią muzykę, odgłosy przyrody, wymyślanie piosenek i melodii. Można wykorzystać to w nauce.

Mogą uczyć się przy muzyce (odpowiedniej, nie rozpraszającej), rapując dane fragmenty materiału, układając piosenki o jakimś zagadnieniu.

 

5. inteligencja przyrodnicza

Ludzie z rozwiniętą inteligencją przyrodniczą mają silne poczucie bycia częścią natury, rozumieją złożone procesy biologiczne, potrafią dostrzec między nimi związek. Często mają w domu zwierzęta lub pielęgnują rośliny. Angażują się w działalność proekologiczną.

W nauce pomoże im otoczenie zieleni lub przebywanie na świeżym powietrzu, klasyfikowanie i grupowanie informacji.

 

6. inteligencja kinestetyczna  

Dobra koordynacja ruchowa, rozwinięty zmysł równowagi, uzdolnienia manualne, wrażliwość na dotyk i ruch – to cechuje osoby obdarzone inteligencją kinestetyczną, czyli ruchową.Takie osoby często pomagają sobie żywą gestykulacją, są ruchliwe i źle znoszą długotrwałe siedzenie w miejscu.

Nauka będzie najefektywniejsza w przypadku ćwiczeń z podziałem na role, wycieczek i zajęć terenowych. W przypadku uczenia się w domu warto wykorzystać ćwiczenia odprężające, angażować się ruchowo podczas powtarzania materiału (gestykulacja).

7. inteligencja interpersonalna

Cechuje osoby komunikatywne: potrafią one zachować dobre relacje z ludźmi, uważnie słuchają, lubią rozmawiać, zwracają uwagę na komunikację niewerbalną. Potrafią rozpoznać emocje rozmówcy i jego nastrój.

8. inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna)

Osoba o rozwiniętej inteligencji intrapersonalnej jest samoświadoma: potrafi zanalizować swoje mocne i słabe strony, ma silne poczucie własnej wartości, potrafi się skutecznie motywować do działania.

Osoby z rozwiniętą inteligencją inter- i intrapersonalną dobrze uczą się w grupach, ucząc siebie nawzajem.

kolo-300x284

 

Każdy z nas ma w sobie wszystkie typy inteligencji – tylko jeden silniej, inny słabiej rozwinięty. Dobra wiadomość to to, że nasze słabsze strony można rozwijać i ćwiczyć. Warto poznać siebie i swój”podział sił” między poszczególne typy, bo umożliwia to dostosowanie sposobu nauki do naszych prywatnych preferencji.

Które typy inteligencji są najlepiej rozwinięte u Was? Jeśli chcecie sprawdzić, krótki test mogący Wam pomóc do pobrania tutaj.

 

 

2 komentarze

  • Pati

    Hej 🙂 Mam inteligencję przyrodniczą. Dobrze mi się uczy gdy wszystko sobie poukładam, pogrubuję, dlatego tak lubię swoje wademekum 🙂 Można gdzieś uzyskać więcej informacji na temat tego jak się przy takim typie inteligencji uczyć?

    • Olga

      U mnie też ten typ jest jednym z lepiej rozwiniętych 🙂 Pamiętaj tylko, że to jest typ dominujący – ale nie jedyny u Ciebie, warto poświęcić czas także pozostałym 🙂 Co do sposobów nauki – planuję notkę na ten temat, na razie robię research i zbieram materiały 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *