...
biologia to życie,  jak się uczyć,  mnemotechniki

Zrozum swój mózg i ucz się skuteczniej

Prawdziwym powodem słabych wyników w nauce
jest to, że dzieci nie uczą się, jak się uczyć”.
(Gardner, Ornstein i Thompson)

Jak to jest, że jedni przed sprawdzianem przeglądają podręcznik, inni powtarzają na głos, tłumaczą coś kolegom, robią ściągi a jeszcze inni bezsilnie biją głową o ścianę? W czym tkwi tajemnica skutecznej nauki, której nie trzeba poświęcać 90% doby? Wszystko sprowadza się do mózgu. 

Na podstawie licznych badań i analiz opisane zostały 3 podstawowe systemy zmysłowe, za pomocą których nasz mózg odbiera  otoczenie: system wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno-czuciowy. Za wyjątkiem osób niepełnosprawnych w tym względzie, każdy z nas odbiera informacje w sposób polisensoryczny, czyli przy pomocy wszystkich zmysłów. Jednak zawsze jeden zmysł jest priorytetowy, czyli dominuje w odbiorze świata. Ten styl determinuje naszą komunikację z ludźmi i styl uczenia się.

Oczywiście, w idealnym świecie nauczyciel zmienia sposób przekazywania informacjo co 10 minut w czasie trwania lekcji tak, żeby angażować w równym stopniu wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Niestety nie żyjemy w idealnym świecie, a nauczyciele często prowadzą zajęcia zgodnie ze swoimi preferencjami nauki. Możesz sobie jednak pomóc: jeśli poznasz i uświadomisz sobie swoje preferencje sensoryczne, dostosujesz do nich swój sposób nauki – będzie ona łatwiejsza, mniej bolesna i bardziej wydajna. Czy może już wiesz, kim jesteś?

 

Wzrokowiec

Lubi porządek wokół siebie. Dobrze zapamiętuje obrazki, zdjęcia i wykresy, ciężej mu przypomnieć sobie nazwiska czy tytuły książek. Woli samodzielnie czytać niż słuchać, potrzebuje obrazków i schematów. Najlepiej uczy się poprzez obserwację, czytanie lub demonstrację. Może robić własne, schematyczne notatki albo zaznaczać kolorami fragmenty książek.

W nauce przeszkadzają mu nieporządek i ruch dookoła.

Słuchowiec

Lubi dużo mówić, wypowiada się z łatwością. Podczas pisania może robić błędy ortograficzne (nie słyszymy ortografii), zamiast obrazów zapamiętuje dźwięki i melodie. Dobrze uczy się, powtarzając na głos lub słuchając (wykładu, nagrania, kolegi). Dobrze radzi sobie w dyskusjach.

Rozprasza go hałas (w tym zbyt głośna muzyka).

Kinestetyk

Lubi ruch. Męczy go grzeczne siedzenie w ławce, często się wierci i nie może wysiedzieć w miejscu. Nie przeszkadza mu bałagan a w czasie rozmów często gestykuluje. Uczy się poprzez działanie, często kilkukrotne zapisanie czegoś pozwala mu to zapamiętać (np robienie ściąg przed sprawdzianem). Najlepiej pamięta działanie, coś, co wykonuje. Może uczyć się chodząc, a wspomagać zapamiętywanie gestami. Najlepiej zapamiętuje coś, co sam zrobi – wykonuje doświadczenia, odgrywa scenki itd.

co zapamietujesz
Najlepszy efekt daje połączenie różnych środków przekazu, czyli uczenie polisensoryczne.

Pamiętajmy, że nie ma ludzi „wyłącznie słuchowców”, każdy z nas ma w sobie trzy powyższe typy, tylko w różnych proporcjach. Wzrokowiec- kinestetyk może tworzyć mapy myśli czy prezentacje multimedialne, słuchowco-wzrokowiec może na głos czytać notatki albo głośno omawiać schematy z książki. Najważniejszą rzeczą jest przyjrzenie się sobie i świadome nazwanie swoich preferencji. Kolejnym krokiem jest dopasowanie stylu uczenia do potrzeb swojego mózgu, testowanie różnych opcji tak, by wybrać tą najlepszą dla siebie. A potem pozostaje już tylko się uczyć 🙂

A może macie jakieś sprawdzone sposoby na skuteczną naukę? Dajcie znać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.