• biologia to życie,  jak uczyć

    Jak wspierać osoby LGBT?

    Na początku ustalmy fakty: jesteśmy różni. Różnimy się od siebie bardzo i ta różnorodność jest naszą cechą wspólną. Wiecie, mimo podobieństwa DNA nie ma dwójki ludzi którzy byliby identyczni (nawet bliźnięta jednojajowe różnią się spontanicznymi mutacjami i modyfikacjami epigenetycznymi). I wiecie co? TO BARDZO DOBRZE. Wszystkie osoby, które uczyłam, dobrze znają zdanie jakie powtarzam do znudzenia: różnorodność to siła i nieoceniona wartość dla każdego gatunku. Mało tego, oni potrafią prawdziwość tego zdania uzasadnić. Uczymy się na lekcjach o tym, dlaczego różnorodność jest kluczowa dla przetrwania gatunku. Jakie są rodzaje zmienności i z czego wynikają. Bardzo chciałabym, żeby wszyscy obywatele naszego kraju byli tak mądrzy jak osoby, które uczę. Pomyślałam, że…